Thị trường cà phê thế giới niên vụ 2015/16 sẽ thiếu hụt khoảng 3,5 triệu bao (60 kg/bao). Đó là dự báo mới nhất của Volcafe – công ty kinh doanh cà phê thuộc tập đoàn ED&F Man. Điều này trái ngược hẳn với dự đoán của Volcafe hồi tháng 5 rằng sẽ dư thừa 1,3 triệu bao trong niên vụ 2015/16.