Theo dự đoán của Goldman Sachs, giá dầu sẽ vẫn ở mức thấp trong 15 năm tới do nguồn cung dư thừa lớn.