“Xin cho biết tính pháp lý của việc giảm tiết kiệm 5% trong dự án nêu trên?”, đại biểu hỏi Thủ tướng...