LDG Group cho biết các dự án đất nền của đơn vị làm chủ đầu tư và phát triển tại Đồng Nai đều đang có tốc độ bán hàng rất tốt. Trong đó, yếu tố thị trường phục hồi đóng vai trò rất tích cực.