Tập đoàn Novaland với chiến lược nhân sự bền vững cùng giá trị văn hóa cốt lõi đặc sắc đang được xem là “bến đỗ lý tưởng” của nhân tài ngành bất động sản (BĐS).