Công ty đã rút khỏi dự án chung cư, nhưng Chủ tịch HĐQT vẫn bán nhà trên giấy, lừa đảo hơn 30 tỷ đồng.