Ngay trước khi Brexit xảy ra, Druckenmiller đã dự báo năm 2016 sẽ là năm của vàng. Do đó, ông đã đầu tư 30% trong tổng số tài sản ước tính 4,4 tỷ USD của mình vào vàng.