Thị trường có dấu hiệu chững lại, nhưng một số nhóm cổ phiếu đang diễn biến khá tốt.