Thêm 745 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài vào Việt Nam trong cả năm 2015, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.