Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Hoàng Đức Cường cho biết bắt đầu từ cuối tháng 11-2015 cả nước sẽ đối mặt với một mùa đông ấm và El Nino kéo dài kỷ lục, đe dọa nghiêm trọng sản xuất nông nghiệp và nguồn nước cho sinh hoạt. Đặc biệt là khu vực phía Nam và các địa phương miền Trung.