Theo báo cáo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 8/2105 tổng doanh số bán ra toàn thị trường đạt 18.236 ô tô, giảm 10% so với tháng 7.