Động thái sa thải của Samsung diễn ra trong bối cảnh hãng để mất thị phần vào tay đối thủ Mỹ Apple...