Trung Quốc đã bàn giao thi hài bà Hà Thúy Linh - Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng cho gia đình lo hậu sự.