Dù còn cả nửa chặng đường phía trước nhưng không ít doanh nghiệp đã có thể …“vừa làm vừa chơi” sau khi hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm.