Bài viết dưới đây là nhận định của nhà báo Michael Schuman thuộc chuyên mục Bloomberg View về việc châu Á liên tục giải cứu các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thất bại.