UBND Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5000 tại một số quận nội thành và các huyện ngoại thành.