Cách thức điều hành tỷ giá mới được đánh giá giúp giải tỏa tâm lý đầu cơ, găm giữ ngoại tệ, khiến giá USD giao dịch trên thị trường liên tục giảm, theo quan điểm của Ngân hàng Nhà nước.