Tiếp nối câu chuyện về "ma trận" thị trường đồ chơi trẻ em, nhóm phóng viên của chúng tôi đã thâm nhập đường dây đặt hàng đồ chơi nhập lậu bên kia biên giới.