Công viên Disney mới mở cửa ở Thượng Hải sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh trong thời gian tới khi các công trình giải trí tỷ USD khác sắp được hoàn thiện tại nhiều thành phố lớn.