Ngoài những dự báo tích cực cho mặt hàng xuất khẩu như dệt may, thuỷ sản, Logistics và ngành sữa...Chuyên gia dự báo ngành Thép, mía đường và Bất động sản sẽ gặp khó trong năm 2016.