Khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ xuống mức thấp nhất, CIEM nói không nên giảm giá VND thời điểm này.