Trước nhiều ý kiến dư luận lo ngại việc đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) được Bộ Tài chính đưa ra tại Luật sửa đổi, bổ sung 5 Luật thuế, phóng viên Báo Tin tức đã trao đổi với ông Phạm Đình Thi - Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính).