Hàng giả, hàng nhái đội lốt hàng Việt phổ biến, tràn lan không chỉ do quy định lỏng lẻo mà còn có trách nhiệm của cơ quan chức năng. Vì thế cần phải bịt kẽ hở và diệt bảo kê.