Với việc ký kết hàng loạt Hiệp định Thương mại tự do (FTA), các DN dịch vụ, đặc biệt DN cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh được nhận định sẽ là điểm sáng trong bức tranh kinh tế 2016.