Người ta có thể tin rằng nhiều dịch vụ chia sẻ mới của thế giới sẽ xuất phát từ Trung Quốc chứ không phải Mỹ.