Sự trở lại của các nhà phát triển bất động sản (BĐS) giúp những đơn vị cung cấp dịch vụ được "thơm lây".