Sau cuộc họp hàng quý của Ủy ban chính sách tài chính (FPC) thuộc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) cuối tuần qua, BoE đã cảnh báo về một số nguy cơ đe dọa sự ổn định tài chính của Anh.