Ông trùm Playboy vừa qua đời tại nhà riêng, khép lại một cuộc đời, một sự nghiệp lừng lẫy nhưng cũng không ít tai tiếng.