Theo kết quả khảo sát do Công ty nghiên cứu thị trường GfK TEMAX VN vừa đưa ra, thị trường hàng công nghệ điện tử quý 2/2015 tại VN có nhiều tín hiệu khả quan.