Với những kiến thức quá hạn và sự áp đảo nhanh chóng từ thị trường đang tạo nhiều quan niệm sai lầm về đầu tư Forex, gây ra rất nhiều tai họa cho nhà đầu tư và tham gia giao dịch (gọi chung là trader). Thống kê cho thấy hơn 75% Forex trader thua lỗ, cuối cùng mất vốn và từ bỏ chỉ trong khoảng thời gian ngắn.