Trong 10 dấu hiệu nhận biết thị trường bất động sản ở tình trạng bong bóng, 8 yếu tố đã xuất hiện.