Tại Quảng Bình, thời gian gần đây quỹ đất ở đưa vào sử dụng khá lớn với nhiều dự án được triển khai, tuy nhiên giá đất nền ở địa phương này (nhất là TP.Đồng Hới) vẫn ở mức cao và đang tiếp tục nhích lên theo đà sốt 'ảo'.