Business Insider đưa ra danh sách 16 công ty sở hữu những thương hiệu và sản phẩm chúng ta dùng hàng ngày mà không hề hay biết như P&G, VCS, Apple, Coca-Cola, PepsiCo...