Trung Quốc có thể chỉ là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sau Hoa Kỳ, nhưng đây là nước có nhiều tiền hơn bất kỳ quốc gia nào khác, theo BBC.