Nợ xấu vẫn là "bóng ma" ám ảnh với hàng loạt nhà băng. Thống kê của chúng tôi cho thấy, việc trích lập dự phòng rủi ro đã bòn rút phân nửa lợi nhuận các ngân hàng và sẽ còn đeo đẳng các ngân hàng trong nhiều năm tới.