Càng ngày càng có nhiều khoản tiền cần có người đến vay, giúp sổ nợ của các chủ nợ dày lên. Tiêu chuẩn bảo hiểm cần được giảm xuống. Điều này đồng nghĩa với việc số người đi vay sẽ giảm xuống. Cuối cùng, để tạo ra một bong bóng tín dụng, chúng ta cần nền thêm một nền kinh tế giảm tốc, khiến những người đi vay không còn khả năng trả nợ.