Các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt tại Mỹ đã chiếm tới hơn 25% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong quý III/2015.