Rạng sáng 5-10 (giờ VN), đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) về kinh tế, thương mại sắp chạm đích sau khi các nước có đột phá về bản quyền thuốc sinh học.