Vì để hoàn thành chỉ tiêu và tăng doanh số, nhiều đại lý bảo hiểm, đại lý môi giới vẫn bất chấp quy định chi cả hoa hồng cho khách hàng.