Lãnh đạo Sở xây dựng khẳng định dự án tại trường Đại học Ngoại Ngữ xây dựng không phép, chủ đầu tư không có hồ sơ xin phép. Tuy vậy, dự án vẫn gấp rút hoàn thiện mà gặp sự ngăn cản dứt điểm của cấp chính quyền sở tại.