Trầm Bê bắt đầu xuất hiện trên thương trường từ năm 1991, sau 10 năm với tham vọng của mình, đại gia Trầm Bê từng bước trở thành "ông trùm" tài chính.