Các công ty điện tử truyền thống của Nhật Bản đang phải đối mặt với thời kỳ hết sức khó khăn sau khi chứng kiến các màn giảm doanh thu trượt dốc thảm hại.