Dù 3 lần bị Bộ trưởng Y tế ngắt lời, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM vẫn thẳng thắn nêu các bất cập trong quản lý thuốc trong phiên thảo luận về Luật Dược sửa đổi.