Ngày 1/6, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cho biết đã đề cập đến phương án đóng cửa Nhà máy Đạm Ninh Bình (Cty TNHH Một thành viên Đạm Ninh).