Theo phản ánh của cơ quan Hải quan, việc thực hiện thủ tục hải quan cho những lô hàng phế liệu NK gặp vướng mắc do những quy định chưa rõ ràng tại Thông tư 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.