Từ trước đến nay, các doanh nghiệp Ý đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất là lĩnh vực da giày.