Phạm Văn Cử, nguyên giám đốc Chi nhánh 7 Agribank ở TP HCM, cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại 601 tỉ đồng do cho vay và nhận tài sản thế chấp không đúng quy định.