Ông Từ Minh, cựu doanh nhân từng làm ăn chung với cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, vừa chết trong tù ở Trung Quốc.