Họ đau đầu chọn xe mỗi sáng, ăn McDonald's trên máy bay riêng và tắm bằng rượu vang.