Việt Nam với dân số hơn 91 triệu người và số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tới 90% tổng số doanh nghiệp, được đánh giá là thị trường màu mỡ cho việc phát triển ngân hàng bán lẻ.